A. Elektronické aukcie

Dátum vykonaniaPredmetÚspešný uchádzač
16. 02. 2011Kancelárske potreby a obálkyKRPA Slovakia spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča
15. 04. 2011Hygienický potrebyTATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 02 Trnava

Vypracované dňa: 31. 12. 2011

B. Uskutočnené verejné obstarávania

                                 (okrem zákazok s nízkymi hodnotami)

V roku 2011 neboli ukončené žiadne verejné obstarávania vykonané podprahovou, podlimitnou alebo nadlimitnou metódou.

Vypracované dňa: 31. 12. 2011

C. Zákazky s nízkymi hodnotami

Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2011 sú zverejnené na pôvodnej webovej stránke
www.concourt.sk

Dátum vytvorenia: 10. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 10. 8. 2015