A. Elektronické aukcie

Dátum vykonania Predmet Úspešný uchádzač
16. 02. 2011 Kancelárske potreby a obálky KRPA Slovakia spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča
15. 04. 2011 Hygienické potreby TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 02 Trnava

Vypracované dňa: 31. 12. 2011

B. Uskutočnené verejné obstarávania

(okrem zákazok s nízkymi hodnotami)

V roku 2011 neboli ukončené žiadne verejné obstarávania vykonané podprahovou, podlimitnou alebo nadlimitnou metódou.

Vypracované dňa: 31. 12. 2011

Dátum vytvorenia: 22.6.2023 Dátum aktualizácie: 31.8.2023