Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo služieb je povinná postupovať v súlade s uvedeným zákonom.

A. Elektronické aukcie

Dátum vykonania Predmet Úspešný uchádzač
22. 03. 2012 Hygienické potreby TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 02 Trnava
22. 03. 2012 Kancelárske potreby a obálky Lamitec, spol. s r. o., Plynárenská 2, Bratislava
26. 06. 2012 Dodávka zemného plynu RWE GAS Slovensko s.r.o., Hollého 3, Košice
18. 07. 2012 Servis motorových vozidiel AUTO GABRIEL, s. r. o. Košice, Ul. Osloboditeľov 70, 040 17 Košice

B. Uskutočnené verejné obstarávania

(okrem zákazok s nízkymi hodnotami)

Dátum Spr Predmet Úspešný uchádzač Metóda Hodnota v EUR s DPH
05. 01. 2012 1104/2011 Obnova služieb technickej podpory ORACLE Slovensko, s. r. o., Galvaniho 17/A, Bratislava podprahová 30 526,75
05. 01. 2012 1111/2011 Upratovanie TOPPRO, s. r. o., Liesková 20, Košice podprahová 14 125,00

h5. Vestník č. 88/2012 zo dňa 9. 5. 2012 pod značkou

05199 - MST - dodávka zemného plynu

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (PDF, 14 Kb) Vysvetlenie podmienok výberového konania (PDF, 236 Kb) Oznamenie_o výsledku (PDF, 8 Kb)

Dátum Spr Predmet Úspešný uchádzač Metóda Hodnota v EUR s DPH
16. 07. 2012 272/2012 Dodávka zemného plynu RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice podlimitná 117 086,52

h5. Vestník č. 98/2012 zo dňa 23. 5. 2012 pod značkou

05823 - WYS - služby mobilného operátora

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 15 Kb)

Dátum Spr Predmet Úspešný uchádzač Metóda Hodnota v EUR s DPH
16. 07. 2012 569/2012 Komplexné služby mobilného operátora Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava podprahová 25 253,79

h5. Vestník č. 104/2012 zo dňa 31. 05. 2012 pod značkou

06078 - MSS - opravy, údržba, prehliadky a súvisiace služby pre služobné motorové vozidlá

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (PDF, 22 Kb)

Dátum Spr Predmet Úspešný uchádzač Metóda Hodnota v EUR s DPH
08. 08. 2012 468/2012 Servis motorových vozidiel AUTO GABRIEL s.r.o. Košice, Ul. Osloboditeľov 70, 040 17 Košice podlimitná 110 400,00

Vestník č. 197/2012 zo dňa 11. 10. 2012 č. 11996 - WYT - osobné motorové vozidlo:

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 9 Kb) Oznámenie o zrušení VO (PDF, 250 Kb)

Vestník č. 185/2012 zo dňa 25. 9. 2012

11194 - WYS - upratovacie a čistiace služby:

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 9 Kb) Vysvetlenie podmienok výberového konania (PDF, 416 Kb) Správa (PDF, 215 Kb)

Dátum Spr Predmet Úspešný uchádzač Metóda Hodnota v EUR s DPH
27. 12. 2012 944/2012 Upratovacie a čistiace práce TOPPRO, s.r.o. , Liesková 20, 040 01 Košice podprahová 26796,62

Vestník č. 244/2012 zo dňa 20. 12. 2012

15490 - MDS - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

prebiehajúce verejné obstarávanie

bližšie informácie dostupné v časti: Operačný program Informatizácia spoločnosti -> Elektronizácia služieb -> Podklady k verejnému obstarávaniu

C. Zákazky s nízkymi hodnotami

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. štvrťrok 2012 (1. 1. 2012 -- 31. 3. 2012) (PDF, 195 Kb) II. štvrťrok 2012 (1. 4. 2012 -- 30. 6. 2012) (PDF, 196 Kb) III. štvrťrok 2012 (1. 7. 2012 -- 30. 9. 2012) (PDF, 198 Kb) IV. štvrťrok 2012 (1. 10. 2012 -- 31. 12. 2012) (PDF, 215 Kb)

Dátum vytvorenia: 22.6.2023 Dátum aktualizácie: 31.8.2023