Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo služieb je povinná postupovať v súlade s uvedeným zákonom.  

Zadávanie zákazok

                                  podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

                                                 (účinnosť od 1. 7. 2013)

P. č.Dátum zadávania zákazkyPredmet zákazky
101. 07. 2013catering (obložené chlebíky, zákusky)
201. 07. 2013catering (minerálka, káva, čaj)
308. 07. 2013preventívno-rehabilitačné pobyty
422. 08. 2013catering (podľa Memoranda)
504. 09. 2013oprava rozvodov ústredného kúrenia
605. 09. 2013letenky
12. 09. 2013ubytovanie
813. 09. 2013právne služby
24. 09. 2013právne služby (externý poradca)
1016. 10. 2013zimné pneumatiky
1123. 10. 2013oprava a údržba dažďových žľabov
1224. 10. 2013kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov
1318. 11. 2013elektro - revízie
1421. 11. 2013tlač zborníka
154.12.2013nájom zariadenia
164.12.2013služby technickej podpory databázového servera Oracle
174.12.2013technická podpora hardvéru Oracle na rok 2014
184.12.2013predĺženie podpory softvéru (firewall) na rok 2014
194.12.2013predĺženie podpory softvéru smtp brány na rok 2014
204.12.2013povinné zmluvné poistenie mot.vozidiel
2112.12.2013čistiace, hygienické a pracovné pomôcky

Zákazky s nízkymi hodnotami

                                                (účinnosť do 30. 6. 2013)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Zákazky podlimitné podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

(účinnosť od 1. 7. 2013)

Súhrnná správa o zákazkách s cenou vyššou ako 1000 EUR

v zmysle § 99 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

Uskutočnené verejné obstarávania

                                               (podlimitné, nadlimitné zákazky)

Dátum SprPredmetÚspešný uchádzačMetódaHodnota v EUR s DPH
7.10.2013
1085/2013
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - PO 1
Datalan, s.r.o.
nadlimitná
3 025 200
7.10.2013
1086/2013
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - PO 2
Datalan, s.r.o.
nadlimitná
543 480
7.10.2013
1087/2013
Zmluva o poskytovaní služieb SLADatalan, s.r.o.
nadlimitná
---

Viac informácií týkajúcich sa verejných obstarávaní Operačného programu Informatizácia spoločnosti tu.

Dátum vytvorenia: 10. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 10. 8. 2015