Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo služieb je povinná postupovať v súlade s uvedeným zákonom.  

Súhrnné správy o zákazkách s cenou vyššou ako 1000 EUR sú v zmysle § 9 ods. 9 a § 99 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zverejňované v profile zriadenom na Úrade pre verejné obstarávanie.

Zrealizované elektronické aukcie

                    

Dátum SprPredmetÚspešný uchádzač
9.4.2015
414/2015
Kancelárske potreby
Lamitec, spol. s r. o., Nová Rožňavská 134/A
831 04  Bratislava, IČO: 35 710 691
22.4.2015
413/2015
Kancelársky papier
SCP PAPIER, a.s., Mostová 5358/29,
034 01  Ružomberok, IČO: 36373583Informácie o prebiehajúcich a ukončených verejných obstarávaniach sa nachádzajú v profile verejného obstarávateľa vytvorenom na Úrade pre verejné obstarávanie.


Viac informácií týkajúcich sa verejných obstarávaní Operačného programu Informatizácia spoločnosti tu.

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 19. 6. 2015