Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Nechajte sa previesť Ústavným súdom Slovenskej republiky vďaka videoprehliadke

Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vstúpte s nami do priestorov, ktoré verejnosti nie sú bežne dostupné – poďte sa s nami prejsť

Prejsť na videoprehliadku

Čo by bolo, keby ústavy, ústavného súdu a spravodlivosti nebolo

Deti a mladí ľudia majú na všetko svoj vlastný názor – pozrite si vyjadrenia Vašich rovesníkov

Pozrieť film

Vyberte si video, ktoré vás zaujíma

Vstup z Hlavnej ulice 110

Tretím objektom ústavného súdu je budova na Hlavnej ulici 110, v ktorej sa nachádzajú kancelárie sudcov ústavného súdu. K zvýšeniu atraktívnosti priestorov ústavného súdu prispievajú umelecké diela domácich autorov výtvarného umenia zapožičané zo zbierok Východoslovenskej galérie.

Dátum vytvorenia: 14.6.2023 Dátum aktualizácie: 14.6.2023