Preklady vybraných stanovísk

Stanoviská Benátskej komisie

rok 2016

Stanovisko k novele zákona z 25. júna 2015 o Ústavnom tribunáli Poľskej republiky prijaté Benátskou komisiou na jej 16. plenárnom zasadnutí (Benátky 11. - 12. marec 2016) (PDF, 721 Kb) Stanovisko vlády Poľskej republiky ku skutočnostiam týkajúcim sa novely zákona o ústavnom tribunáli a rozsudky Ústavného tribunálu Poľskej republiky z 3. a 9. decembra 2015 (veci č. 34/15 a č. 35/15) (PDF, 570 Kb) Stanovisko k novele organického zákona o ústavnom súde a k novele zákona o konaní pred ústavným súdom prijaté Benátskou komisiou na jej 107. plenárnom zasadnutí (Benátky 10. - 11. júna 2016) CDL-AD(2016)017 (PDF, 428 Kb) Stanovisko k návrhu sudcovského etického kódexu (Kazachstan) prijaté Benátskou komisiou na jej 107. plenárnom zasadnutí (Benátky 10. - 11. jún 2016) CDL-AD(2016)013 (PDF, 648 Kb) List AMICUS CURIAE pre ústavný súd k práve štátu na regresnú náhradu škody voči sudcom prijatý Benátskou komisiou na jej 17. plenárnom zasadnutí (Benátky 10. - 11. jún 2016) CDL-AD(2016)015 (PDF, 602 Kb) Stanovisko k federálnemu zákonu č.129-FZ o zmenie niektorých legislatívnych aktov (Rusko) prijaté Benátskou komisiou na jej 107. plenárnom zasadnutí (Benátky 10. - 11. jún 2016) CDL-AD(2016)020 (PDF, 731 Kb) Stanovisko k zákonu, ktorým sa mení volebný zákon (Moldavsko) prijaté Benátskou komisiou na jej 107. plenárnom zasadnutí (Benátky 10. - 11. jún 2016) CDL-AD(2016)021 (PDF, 639 Kb) Stanovisko k novele volebného zákona týkajúce sa vyškrtnutia kandidátov z kandidátnych listín politických strán (Ukrajina) prijaté Benátskou komisiou na jej 107. plenárnom zasadnutí (Benátky 10. - 11. jún 2016) CDL-AD(2016)018 (PDF, 451 Kb) Stanovisko k návrhu ústavného zákona o ochrane národa (Francúzsko) prijaté Benátskou komisiou na jej 107. plenárnom zasadnutí (Benátky 10.- 11. jún 2016) CDL-AD(2016)006 (PDF, 870 Kb)

Create date: 8.6.2023 Last modified: 31.8.2023