Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016
Späť

Prijatie expertov OBSE/ODIHR na Detašovanom pracovisku Ústavného súdu Slovenskej republiky v Bratislave

Popis tlačovej správy: Prijatie expertov OBSE/ODIHR na Detašovanom pracovisku Ústavného súdu Slovenskej republiky v Bratislave (tlačová informácia č. 85/2018)
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 04. 12. 2018
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 4. 12. 2018
Dátum aktualizácie: 4. 12. 2018

Prečo
sme rozhodli
práve tak
Dátum vytvorenia: 12. 11. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2015

Vyhľadajte si spisovú značku vášho konania

Dátum vytvorenia: 22. 2. 2019
Dátum aktualizácie: 18. 3. 2019

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice