Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016
Ústavný súd Slovenskej republiky oznamuje, že v týchto dňoch postupne prechádza na novú formálnu a obsahovú úpravu rozhodnutí. Cieľom novej úpravy je, aby rozhodnutia ústavného súdu boli prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie, a to nielen pre účastníkov konaní pred ústavným súdom a ich právnych zástupcov, ale i pre širokú verejnosť.
Zmeny prispejú aj k skráteniu rozhodnutí a tým aj k ochrane životného prostredia, keďže rozhodnutia sa vyhotovujú i v listinnej podobe.
Dátum vytvorenia: 9. 2. 2021
Dátum aktualizácie: 9. 2. 2021

V súvislosti s novými opatreniami vlády Slovenskej republiky proti Covid-19 a na základe rozhodnutia Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky bude podateľňa na ulici Mäsiarskej 59 pre verejnosť od 3. marca 2021 až do odvolania otvorená výhradne v čase od 8:00 h. do 12:00 h.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že na základe nového Uznesenia vlády SR a z rozhodnutia zamestnávateľa, bude od 8. 2. 2021 podľa vývoja epidemiologickej situácie až do odvolania referát detašovaného pracoviska v Bratislave v úradných hodinách uzatvorený. 

Návrhy a sťažnosti môžete podávať elektronicky, resp. prostredníctvom pošty priamo na adresu ÚS SR v Košiciach.

Dátum vytvorenia: 29. 6. 2017
Dátum aktualizácie: 1. 3. 2021
Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 20. januára 2021 rozhodol

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 20. januára 2021 rozhodol (tlačová správa č. 3/2021)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 20. 01. 2021
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 20. 1. 2021
Dátum aktualizácie: 20. 1. 2021

Vyhľadajte si spisovú značku vášho konania

Dátum vytvorenia: 22. 2. 2019
Dátum aktualizácie: 18. 3. 2019

Ochrana osobných údajov

Dátum vytvorenia: 3. 12. 2019
Dátum aktualizácie: 3. 12. 2019

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice