15. výročie vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky

Medzinárodný seminár

"Ústavné súdnictvo v krajinách V4"

Košice, 3. apríl 2008

Dokumenty

Program podujatia (PDF, 242 Kb)

Dátum vytvorenia: 5.6.2023 Dátum aktualizácie: 27.7.2023