Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty k projektu

Projekt

16. 12. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - november 2013

Prehľad rozhodnutí č. 28 (PDF, 168 Kb) Tlačová správa č. 28 (PDF, 243 Kb)

Projekt

16. 12. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - november 2013

Prehľad rozhodnutí č. 27 (PDF, 185 Kb) Tlačová správa č. 27 (PDF, 264 Kb)

Projekt

13. 11. 2013

Extrémne, opakované zbytočné prieťahy okresných súdov a orgánov činných v trestnom konaní. Prehľad opakovaných porušení základného práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd okresnými súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní

Prehľad rozhodnutí č. 26 (PDF, 937 Kb)

Projekt

12. 11. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - október 2013

Prehľad rozhodnutí č. 25 (PDF, 201 Kb) Tlačová správa č. 25 (PDF, 269 Kb)

Projekt

12. 11. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - október 2013

Prehľad rozhodnutí č. 24 (PDF, 265 Kb) Tlačová správa č. 24 (PDF, 332 Kb)

Projekt

21. 10. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru a o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru a základného práva podľa čl. 36 Listiny a iných článkov - od 1.1.2013 do 30.9.2013

Prehľad rozhodnutí č. 23 (PDF, 632 Kb) Tlačová správa č. 23 (PDF, 640 Kb)

Projekt

08. 10. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - september 2013

Prehľad rozhodnutí č. 22 (PDF, 229 Kb) Tlačová správa č. 22 (PDF, 302 Kb)

Projekt

08. 10. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - september

Prehľad rozhodnutí č. 21 (PDF, 252 Kb) Tlačová správa č. 21 (PDF, 325 Kb)

Projekt

03. 10. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - júl a august 2013

Prehľad rozhodnutí č. 20 (PDF, 330 Kb) Tlačová správa č. 20 (PDF, 404 Kb)

Projekt

03. 10. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - júl a august 2013

Prehľad rozhodnutí č. 19 (PDF, 309 Kb) Tlačová správa č. 19 (PDF, 386 Kb)

Projekt

21. 08. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky od 1.1.2013 do 30.6.2013 - I. polrok 2013

Prehľad rozhodnutí č. 18 (PDF, 686 Kb)

Projekt

09. 07. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - jún 2013

Prehľad rozhodnutí č. 17 (PDF, 274 Kb) Tlačová správa č. 17 (PDF, 340 Kb)

Projekt

09. 07. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - jún 2013

Projekt

13. 06. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - máj 2013

Prehľad rozhodnutí č. 15 (PDF, 259 Kb) Tlačová správa č. 15 (PDF, 328 Kb)

Projekt

13. 06. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - máj 2013

Prehľad rozhodnutí č. 14 (PDF, 205 Kb) Tlačová správa č. 14 (PDF, 270 Kb)

Projekt

29. 05. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky za I. štvrťrok 2013

Prehľad rozhodnutí č. 13 (PDF, 205 Kb) Tlačová správa č. 13 (PDF, 425 Kb)

Projekt

20. 05. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - apríl 2013

Prehľad rozhodnutí č. 12 (PDF, 211 Kb) Tlačová správa č. 12 (PDF, 274 Kb)

Projekt

20. 05. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - apríl 2013

Prehľad rozhodnutí č. 11 (PDF, 334 Kb) Tlačová správa č. 11 (PDF, 343 Kb)

Projekt

12. 04. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - marec 2013

Prehľad rozhodnutí č. 10 (PDF, 249 Kb) Tlačová správa č. 10 (PDF, 256 Kb)

Projekt

12. 04. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - marec 2013

Prehľad rozhodnutí č. 9 (PDF, 194 Kb) Tlačová správa č. 9 (PDF, 270 Kb)

Rešerš

12. 04. 2013

Zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými rozhodol o zrušení rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Prehľad rozhodnutí č. 8 (PDF, 578 Kb)

Rešerš

12. 04. 2013

Zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými vyslovil porušenie práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov s príkazom všeobecným súdom, aby vo veci konali  podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Prehľad rozhodnutí č. 7 (PDF, 723 Kb)

Projekt

14. 03. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd -február 2013

Prehľad rozhodnutí č. 6 (PDF, 254 Kb) Tlačová správa č. 6 (PDF, 320 Kb)

Projekt

14. 03. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2013

Prehľad rozhodnutí č. 5 (PDF, 287 Kb) Tlačová správa č. 5 (PDF, 353 Kb)

Projekt

21. 02. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - január 2013

Prehľad rozhodnutí č. 4 (PDF, 208 Kb) Tlačová správa č. 4 (PDF, 282 Kb)

Projekt

21. 02. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - január 2013

Prehľad rozhodnutí č. 3 (PDF, 176 Kb) Tlačová správa č. 3 (PDF, 250 Kb)

Projekt

15. 01. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - december 2012

Prehľad rozhodnutí č. 2 (PDF, 203 Kb) Tlačová správa č. 2 (PDF, 272 Kb)

Projekt

15. 01. 2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2012

Prehľad rozhodnutí č. 1 (PDF, 261 Kb) Tlačová správa č. 1 (PDF, 261 Kb)

Dátum vytvorenia: 29.6.2023 Dátum aktualizácie: 22.11.2023