Zmluvy

Zmluvy platné a účinné k 9. 7. 2010 podľa uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 491/2010, z ktorých záväzok pretrváva.
Č. zmluvy Zo dňa (účinnosť) Predmet zmluvy Zmluvný partner Platnosť do Zmluvná cena v Eur
Zmluva o pripojení, ZML: 2010030, Spr 236/2001 1.3.2001 Pripojenie 2 telefónnych liniek, pevná sieť - hlasové služby Slovenské Telekomunikácie Tr.SNP 37, Košice Doba neurčitá neudaná
Zmluva o výpožičke, ZML: 2010036, Spr 657/2002 17.6.2002 Bezodplatné zapožičanie 1 ks PC a tlačiarne pre účely Rozpočtového Informačného systému-- Štátna pokladnica DataCentrum Cintorínska 5, Bratislava Počas realizácie projektu bezodplatne
Zmluva, ZML: 2010039, Spr 312/2003 14.3.2003 Dodávka a poskytnutie práv programu na DIM, IM, PAM, PER + BAN-SP SOFTIP, a.s. Spojová 21, Banská Bystrica Doba neurčitá cenník cien
Zmluva o pripojení, ZML: 2010040 7.8.2003 Pripojenie 3 telefónnych liniek, pevná sieť - hlasové služby Slovenské Telekomunikácie Doba neurčitá neudaná
Zmluva o pripojení, ZML: 2010042, Spr 1098/2003 11.11.2003 Pripojenie GSM brány Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Zmluva o pripojení, ZML: 2010043 11.12.2003 Pripojenie 2 telefónnych liniek, pevná sieť - hlasové služby Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Zmluva, ZML: 2010044, Spr 440/2004 1.4.2004 Zabezpečenia ozvučovania a nahrávania verejných pojednávaní PRO PRODUCTION Oleg Šimon, Vojenská 9, Košice Doba neurčitá neudaná
Zmluva o pripojení, ZML: 2010047 30.3.2005 Poskytovanie dátovych služieb - 1 telefón Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Zmluva o pripojení, ZML: 2010048 21.6.2005 Pripojenie do siete Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Zmluva o pripojení, ZML: 2010050, Spr 857/2005 17.10.2005 Poskytovanie dátovych služieb - 2 telefóny Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Zmluva o dielo, ZML: 2010056, Spr 78/2006 24.1.2006 Zabezpečenie prístupu do siete SANET SANET Vazovova 5, Bratislava Doba neurčitá 33 Eur/rok, 1593,31 Eur/štvrťročne
Zmluva o pripojení, ZML: 2010059 23.3.2006 Pripojenie 1 telefónna linka, pevná sieť - hlasové služby Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Zmluva o výpožičke, ZML: 2010066, Spr 498/2006 28.6.2006 Zapožičanie čítačky čipových kariet -- Štátna pokladnica DataCentrum Cintorínska 5, Bratislava Počas realizácie projektu bezodplatne
Zmluva o pripojení, ZML: 2010069, Spr 316/2007 28.3.2007 Pripojenie 4 telefónnych liniek, pevná sieť - hlasové služby Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Zmluva o palivových kartách, ZML: 2010070, Spr 837/2007 28.6.2007 Vydanie palivových plat.kariet (Zlatá, Strieborná) SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Doba neurčitá bezodplatne
Zmluva o pripojení, ZML: 2010072, Spr 967/2007 27.8.2007 Poskytovanie dátovych služieb - 2 telefóny Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Zmluva o pripojení, ZML: 2010079, Spr 40/2008 11.1.2008 Poskytovanie dátovych služieb - 2 telefóny Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Licenčná zmluva, ZML: 2010093, Spr 552/2008 15.5.2008 Poskytnutie licencie k programu SOFTIP HUMAN RESOURCES SOFTIP, a.s. Spojová 21, Banská Bystrica Doba neurčitá neudaná
Zmluva o pripojení, ZML: 2010094, Spr 586/2008 13.6.2008 Pripojenie 1 telefónna linka, pevná sieť - hlasové služby Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Zmluva o pripojení, ZML: 2010117, Spr 245/2009 9.4.2009 Pripojenie 1 telefónna linka, pevná sieť - hlasové služby Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Zmluva o pripojení, ZML: 2010120, Spr 309/2009 5.5.2009 Pripojenie do siete -- GPS do motorového vozidla Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Zmluva o dielo, ZML: 2010130, Spr 810/2009 30.10.2009 Implementácia programu SOFTIP PROFIT -- BANSP (ekonomický softvér) SOFTIP, a.s. Spojová 21, Banská Bystrica Doba neurčitá cenník cien
Zmluva o nájme, ZML: 2010138, Spr 936/2009 15.12.2009 Nájom sochy Justícia s erbom (na budove č. 1) Občianske združenie AGILITA BENEFÍCIUM, Panenská 7, Bratislava Doba neurčitá 1 €/rok
Zmluva, ZML: 2010139, Spr 909/2009 18.12.2009 Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádz.odpadových vôd.a vôd z povrch. odtoku do verejných kanalizácií VVS, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice Doba neurčitá neudaná
Zmluva o pripojení, ZML: 2010140, Spr 155/2010 10.1.2010 Pripojenie do siete -- GPS do motorového vozidla Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Zmluva o poskytnutí služby, ZML: 2010144, Spr 7/2010 (1753/2015) 27.1.2010 Časová pečiatka Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57 Doba neurčitá bezodplatne
Zmluva o pripojení, ZML: 2010149, Spr 331/2010 24.3.2010 Pripojenie budovy č. 2 do distribučnej siete dodávky plynu SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Doba neurčitá bez ceny
Zmluva o pripojení, ZML: 2010154, Spr 555/2010 24.5.2010 Pripojenie 1 telefónna linka, pevná sieť - hlasové služby Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Zmluva o pripojení, ZML: 2010158, Spr 636/2010 24.6.2010 Pripojenie 3 telefónnych liniek, pevná sieť - hlasové služby Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A, Bratislava Doba neurčitá neudaná
Dátum vytvorenia: 26.6.2023 Dátum aktualizácie: 12.12.2023