Späť

Informácia o rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 7/2021 o návrhu prezidentky Slovenskej republiky na preskúmanie súladu predmetu referenda s Ústavou Slovenskej republiky

Popis tlačovej správy: Informácia o rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 7/2021 o návrhu prezidentky Slovenskej republiky na preskúmanie súladu predmetu referenda s Ústavou Slovenskej republiky (tlačová správa č. 28/2021)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 07. 07. 2021
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 7. 7. 2021
Dátum aktualizácie: 7. 7. 2021