Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Poštová adresa

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Hlavná 110

042 65 Košice

IČO:

31947000

DIČ:

2020780542

Kontakt

Tel.:

+421-55-7207211 (podateľňa)

Fax:

+421-55-6227629 (súdna agenda Kancelárie Ústavného súdu SR)

Webmaster

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla

E-mail:

webmaster@ustavnysud.sk (Kancelária Ústavného súdu SR)

Dátum vytvorenia: 25.5.2023 Dátum aktualizácie: 4.4.2024