Elektronické služby - Rozhodovacia činnosť

Elektronické služby slúžia na elektronickú komunikáciu fyzických a právnických osôb a orgánov verejnej moci s ústavným súdom. Tu uvedené elektronické formuláre sú určené výlučne pre rozhodovaciu činnosť a konanie na ústavnom súde. Elektronické formuláre na účely komunikácie s kanceláriou ústavného súdu vrátane podania žiadosti o informáciu podľa zákona o slobode informácií a podania sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach nájdete tu. Používateľskú príručku elektronických služieb nájdete tu.