Elektronické služby - Kancelária Ústavného súdu SR

Elektronické služby slúžia na elektronickú komunikáciu fyzických a právnických osôb a orgánov verejnej moci s kanceláriou ústavného súdu. Tu uvedené elektronické formuláre sú určené na podávanie žiadostí o informácie podľa zákona o slobode informácií a sťažností podľa zákona o sťažnostiach. Elektronické formuláre určené pre rozhodovaciu činnosť a konanie na ústavnom súde nájdete tu. Používateľskú príručku elektronických služieb nájdete tu.