Povinne zverejňované podania

Ústavný súd Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňuje doručené návrhy na začatie konania podľa čl. 125126 a čl. 127a129 Ústavy Slovenskej republiky.

Nižšie je zverejnený zoznam povinne zverejňovaných podaní, o ktorých dosiaľ nebolo meritórne rozhodnuté.

Návod, ako vyhľadávať podania nájdete na stránke "Ako hľadať".

Načítavajú sa údaje...