Voľné pracovné miesta

Ponúkané pracovné miesta

Pracovné miesto podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Popis voľného miesta   Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz

 

 

     
       

 

Iné:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz