Elektronické prideľovanie spisov

Výsledky elektronického prideľovania spisov náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených plénom ústavného súdu podľa § 46 až 48 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú zverejňované každý pracovný deň nasledujúci po pracovnom dni, kedy k náhodnému prideleniu spisu došlo.

Načítavajú sa údaje...