Informácie pre navrhovateľov

Využívajte elektronické služby Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Elektronické služby Ústavného súdu Slovenskej republiky dostupné na jeho novom webovom sídle sú v porovnaní s pôvodným webovým sídlom plne kompatibilné s najnovšími verziami eID klienta a poskytujú efektívnejší spôsob využívania elektronických služieb ústavného súdu.

Uprednostnenie elektronických služieb dostupných na novom webovom sídle ústavného súdu (Podanie návrhu na začatie konania pred ÚS SR, Doplnenie návrhu na začatie konania pred ÚS SR, Podanie žiadosti o informáciu, Podanie sťažnosti na ÚS SR) pred použitím všeobecnej agendy na portáli slovensko.sk zabezpečí automatizované spracovanie vstupných dát a zrýchli proces evidencie a administrácie podania.


Elektronické služby Sprievodca konaním Schéma postupu konania o sťažnostiach podľa čl. 127 ústavy Elektronické prideľovanie spisov Advokáti Centrum právnej pomoci

Dátum vytvorenia: 18.7.2023 Dátum aktualizácie: 10.1.2024