Kontakty pre podania v listinnej podobe

Podateľňa na ul. Mäsiarska 59, Košice

Poštová adresa

Ústavný súd Slovenskej republiky

Hlavná 110

042 65 Košice

Kontakt podateľne

Tel.:

+421-55-7207211

Úradné hodiny podateľne

Pondelok 7.30 h - 12.00 h 13.00 h - 15.00 h
Utorok 7.30 h - 12.00 h 13.00 h - 15.00 h
Streda 7.30 h - 12.00 h 13.00 h - 16.00 h
Štvrtok 7.30 h - 12.00 h 13.00 h - 15.00 h
Piatok 7.30 h - 12.00 h  

Podateľňa na Župnom námestí 12, Bratislava

Poštová adresa

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Detašované pracovisko v Bratislave

Župné námestie 12

811 03 Bratislava

Kontakt detašovaného pracoviska

Tel.:

+421-2-59724501

 

+421-917-877393

 

Úradné hodiny podateľne

Utorok 9.00 h - 11.00 h
Streda 14.00 h - 16.00 h

 

so súhlasom vedenia Kancelárie Ústavného súdu v Košiciach oznamujeme, že pre dovolenku bude Detašované pracovisko v Bratislave

v dňoch od 22.7. 2024 do 26.7. 2024  (i vrátane času úradných hodín podateľne) zatvorené.

Návrhy a sťažnosti možno podať elektronicky a tiež formou mailu na podatelna@ustavnysud.sk resp. prostredníctvom pošty priamo na sídlo Ústavného súdu  SR , ul. Hlavná 110, 042 65 Košice.

Upozornenie:
V podateľni detašovaného pracoviska je limitované množstvo podaní na max. 9 podaní od jedného navrhovateľa v jeden úradný deň. Hromadné podania (10 a viac podaní) od jedného navrhovateľa je možné podávať len v hlavnej podateľni v Košiciach.

Dokumenty

Ako podať návrh na začatie konania v listinnej podobe (PDF, 198 Kb)

Sprievodca konaním na Ústavnom súde Slovenskej republiky (PDF, 686 Kb)

Dátum vytvorenia: 25.5.2023 Dátum aktualizácie: 19.7.2024