Späť

Neúplné zloženie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky má vplyv na viaceré štatistické ukazovatele

Popis tlačovej správy: Neúplné zloženie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky má vplyv na viaceré štatistické ukazovatele (tlačová správa č. 23/2019)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 02. 04. 2019
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 2. 4. 2019
Dátum aktualizácie: 3. 4. 2019