Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Popis tlačovej správy: Ústavný súd SR dnes na neverejnom zasadnutí pléna v čase od 14.00 – 18.30 h rokoval o ďalších možnostiach postupu vo veci sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., doručenej ústavnému súdu 3. januára 2013 a následných námietok predpojatosti, ktoré boli ústavnému súdu doručené tak zo strany účastníka konania doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., ako aj zo strany druhého účastníka konania prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. (tlačová informácia č. 43/2013)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 30. 04. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015