Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Popis tlačovej správy: Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej prijal na ďalšie konanie návrh na začatie konania o súlade niektorých ustanovení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (tlačová informácia č. 52/2014)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 10. 07. 2014
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 10. 8. 2016