Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Popis tlačovej správy: Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej prijal na ďalšie konanie návrh na začatie konania o súlade zákona o starobnom dôchodkovom sporení (tlačová informácia č. 88/2014)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 19. 11. 2014
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 10. 8. 2016