Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Popis tlačovej správy: Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej prijal na ďalšie konanie návrh na začatie konania o súlade zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov (tlačová informácia č. 14/2015)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 04. 03. 2015
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 9. 8. 2016