Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

Popis tlačovej správy: Ústavný súd SR pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka rozhodol o zjednotení právnych názorov senátov Ústavného súdu SR týkajúcich sa právomoci preskúmavať správnosť sumy pokuty uloženej verejnému funkcionárovi (tlačová informácia č. 4/2016)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 03. 02. 2016
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 3. 2. 2016
Dátum aktualizácie: 9. 8. 2016