Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 14. septembra 2016 zastavil konanie o návrhu o súlade ustanovenia zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačová informácia č. 49/2016)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 14. 09. 2016
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 14. 9. 2016
Dátum aktualizácie: 16. 9. 2016