Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 23. novembra 2016 prijal na ďalšie konanie návrh na začatie konania o súlade niektorých ustanovení zákona o ochrane pamiatkového fondu (tlačová informácia č. 72/2016)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 23. 11. 2016
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 23. 11. 2016
Dátum aktualizácie: 23. 11. 2016