Späť

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa dnes stretla s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušanom Chrenekom

Popis tlačovej správy: Cieľom tohto stretnutia bola výmena poznatkov k riešeniu aktuálnych problémov vymožiteľnosti práva so zameraním na efektívnosť vymožiteľnosti a efektívnosť fungovania súdnych systémov členských štátov Európskej únie. Predmetom rokovania bola aj diskusia o novom nástroji Európskej komisie – Porovnávací prehľad súdnictva v Európskej únii (tlačová informácia č. 72/2013):
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 16. 09. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015