Späť

Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastnili na konferencii Slovenské dni práva

Popis tlačovej správy: Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastnili na konferencii Slovenské dni práva (tlačová správa č. 58/2019)
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 18. 10. 2019
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 18. 10. 2019
Dátum aktualizácie: 2. 1. 2020