Späť

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo v I. polroku 2016 doručených viac podaní než za prvých sedem rokov jeho existencie dohromady

Popis tlačovej správy: Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo v I. polroku 2016 doručených viac podaní než za prvých sedem rokov jeho existencie dohromady (tlačová informácia č. 46/2016)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 05. 08. 2016
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 5. 8. 2016
Dátum aktualizácie: 5. 8. 2016