Späť

Ústavný súd SR vyslovil v I. polroku 2018 porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v 144 nálezoch

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil v I. polroku 2018 porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v 144 nálezoch (tlačová informácia č. 56/2018)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 19. 07. 2018
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 19. 7. 2018
Dátum aktualizácie: 19. 7. 2018