Späť

Ústavný súd SR v decembri 2012 rozhodol o zrušení 3 rozhodnutí všeobecných súdov a jedného rozhodnutia Súdnej rady SR

Popis tlačovej správy: Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – december 2012 (tlačová informácia č. 4/2013)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 15. 01. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015