Späť

Ústavný súd SR v mesiacoch júl a august 2012 rozhodol nálezom o zrušení 8 rozhodnutí všeobecných súdov

Popis tlačovej správy: Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – júl a august 2012 (tlačová informácia č. 43/2012).
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 19. 09. 2012
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015