Späť

Ústavný súd SR vyslovil v I. polroku 2018 porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v 40 nálezoch

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil v I. polroku 2018 porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v 40 nálezoch (tlačová informácia č. 57/2018)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 25. 07. 2018
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 25. 7. 2018
Dátum aktualizácie: 25. 7. 2018