Späť

Verejné zasadnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom zasadnutí pléna 22. júna 2016 rozhodol o nesúlade vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví s Ústavou SR (tlačová informácia č. 38/2016)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 22. 06. 2016
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 22. 6. 2016
Dátum aktualizácie: 5. 8. 2016