Späť

Vybrané štatistické ukazovatele rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za roky 2019 a 2020

Popis tlačovej správy: Vybrané štatistické ukazovatele rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za roky 2019 a 2020 (tlačová správa č. 2/2021)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 12. 01. 2021
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 12. 1. 2021
Dátum aktualizácie: 12. 1. 2021