Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 20. januára 2021 rozhodol
20.01.2021

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 20. januára 2021 rozhodol

(tlačová správa č. 3/2021)
 
12.01.2021

Vybrané štatistické ukazovatele rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za roky 2019 a 2020

(tlačová správa č. 2/2021)
Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci december 2020 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 50 200 €
11.01.2021

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci december 2020 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 50 200 €

(tlačová správa č. 1/2021)