Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stretol online s komisárom Európskej komisie pre justíciu
24.01.2022

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stretol online s komisárom Európskej komisie pre justíciu

(tlačová správa č. 3/2022)
 
20.01.2022

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci III. ÚS 368/2020
Vybrané štatistické ukazovatele rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za roky 2020 a 2021
14.01.2022

Vybrané štatistické ukazovatele rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za roky 2020 a 2021

(tlačová správa č. 2/2022)
Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci december 2021 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 61 000 €
13.01.2022

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci december 2021 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 61 000 €

(tlačová správa č. 1/2022)