Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastnili na otvorení justičného roka
31.01.2023

Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastnili na otvorení justičného roka

(tlačová správa č. 7/2023)
Nález ústavného súdu k možnostiam nahradenia väzby
26.01.2023

Nález ústavného súdu k možnostiam nahradenia väzby

(tlačová správa č. 6/2023)
Rigidné dodržiavanie poradia pri vybavovaní podaní neospravedlňuje nečinnosť súdu
16.01.2023

Rigidné dodržiavanie poradia pri vybavovaní podaní neospravedlňuje nečinnosť súdu

(tlačová správa č. 5/2023)
Ústavný súd Slovenskej republiky zaznamenal v roku 2022 vysoký nápad návrhov a sťažností aj vysoký počet vybavených vecí
12.01.2023

Ústavný súd Slovenskej republiky zaznamenal v roku 2022 vysoký nápad návrhov a sťažností aj vysoký počet vybavených vecí

(tlačová správa č. 4/2023)
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 11. januára 2023 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 1/2023
11.01.2023

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 11. januára 2023 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 1/2023

(tlačová správa č. 3/2023)
Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci december 2022 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 107 500 €
09.01.2023

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci december 2022 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 107 500 €

(tlačová správa č. 2/2023)
Predseda a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastnili na slávnostnej ceremónii udeľovania štátnych vyznamenaní
01.01.2023

Predseda a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastnili na slávnostnej ceremónii udeľovania štátnych vyznamenaní

(tlačová správa č. 1/2023)