05.05.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – apríl 2011 (tlačová informácia č. 37/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – apríl 2011 (tlačová informácia č. 37/2011).
 
05.05.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - apríl 2011 (tlačová informácia č. 36/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - apríl 2011 (tlačová informácia č. 36/2011).
 
05.05.2011

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková poskytla interview Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (tlačová informácia č. 35/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková poskytla interview Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (tlačová informácia č. 35/2011).
 
29.04.2011

Na pozvanie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej absolvovala v dňoch 25. – 29. apríla 2011 oficiálnu návštevu Slovenskej republiky delegácia Ústavného súdu Azerbajdžanskej republiky pod vedením jeho predsedu Farhada Abdullayeva (tlačová informácia č. 34/2011).

Na pozvanie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej absolvovala v dňoch 25. – 29. apríla 2011 oficiálnu návštevu Slovenskej republiky delegácia Ústavného súdu Azerbajdžanskej republiky pod vedením jeho predsedu Farhada Abdullayeva (tlačová informácia č. 34/2011).
 
20.04.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 20. apríla 2011 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 1/2010 (tlačová informácia č. 33/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 20. apríla 2011 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 1/2010 (tlačová informácia č. 33/2011).
 
19.04.2011

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Milan Ľalík dnes privítali na pôde Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach predsedu Najvyššieho súdu Ruskej federácie Vjačeslava Michajloviča Lebedeva, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky (tlačová informácia č. 32/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Milan Ľalík dnes privítali na pôde Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach predsedu Najvyššieho súdu Ruskej federácie Vjačeslava Michajloviča Lebedeva, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky (tlačová informácia č. 32/2011).
 
14.04.2011

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková prijala dnes na pôde Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Jean-Marie Bruna (tlačová informácia č. 31/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková prijala dnes na pôde Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Jean-Marie Bruna (tlačová informácia č. 31/2011).
 
08.04.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – marec 2011 (tlačová informácia č. 29/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – marec 2011 (tlačová informácia č. 29/2011).
 
08.04.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - marec 2011 (tlačová informácia č. 30/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - marec 2011 (tlačová informácia č. 30/2011).
 
05.04.2011

Tlačová konferencia predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej k rozhodnutiam o sťažnostiach na nezákonnosť a neústavnosť volieb do orgánov územnej samosprávy (tlačová informácia č. 28/2011).

Tlačová konferencia predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej k rozhodnutiam o sťažnostiach na nezákonnosť a neústavnosť volieb do orgánov územnej samosprávy (tlačová informácia č. 28/2011).