24.02.2010

Tlačová konferencia predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej 2010 - Rozhodovacia činnosť a medzinárodné aktivity Ústavného súdu SR v roku 2009 (tlačová informácia č. 05/2010).

Tlačová konferencia predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej 2010 - Rozhodovacia činnosť a medzinárodné aktivity Ústavného súdu SR v roku 2009 (tlačová informácia č. 05/2010).
 
17.02.2010

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa stretla s prezidentkou Združenia sudcov Slovenska (tlačová informácia č. 04/2010).

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa stretla s prezidentkou Združenia sudcov Slovenska (tlačová informácia č. 04/2010).
 
03.02.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súlade zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovorom o právnom postavení utečencov a Dohovorom o právach dieťaťa (tlačová informácia č. 03/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súlade zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovorom o právnom postavení utečencov a Dohovorom o právach dieťaťa (tlačová informácia č. 03/2010).
 
27.01.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 27. januára 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 02/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 27. januára 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 02/2010).
 
14.01.2010

INDEX POZNATKOV z odbornej porady, konanej dňa 7. decembra 2009 s tematickým obsahom: „Aplikačné problémy ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v súdnom konaní podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pri zohľadnení judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu“ (tlačová informácia č. 01/2010).

INDEX POZNATKOV z odbornej porady, konanej dňa 7. decembra 2009 s tematickým obsahom: „Aplikačné problémy ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v súdnom konaní podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pri zohľadnení judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu“ (tlačová informácia č. 01/2010).
 
15.12.2009

Tlačová informácia č. 52/09

Tlačová informácia č. 52/09
 
10.12.2009

Tlačová informácia č. 50/09

Tlačová informácia č. 50/09
 
09.12.2009

Tlačová informácia č. 49/09

Tlačová informácia č. 49/09
 
07.12.2009

Tlačové komuniké č. 6/09

Tlačové komuniké č. 6/09
 
01.12.2009

Tlačová informácia č. 48/09

Tlačová informácia č. 48/09