04.04.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky navštívila delegácia Ústavného súdneho dvora Rakúskej republiky (tlačová informácia č. 27/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky navštívila delegácia Ústavného súdneho dvora Rakúskej republiky (tlačová informácia č. 27/2011).
 
31.03.2011

Zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými vyslovil porušenie práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov s príkazom všeobecným súdom, aby vo veci konali podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlačová informácia č. 24/2011).

Zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými vyslovil porušenie práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov s príkazom všeobecným súdom, aby vo veci konali podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlačová informácia č. 24/2011).
 
31.03.2011

Zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými rozhodol o zrušení rozhodnutia všeobecných súdov a vrátení veci na ďalšie konanie podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlačová informácia č. 25/2011).

Zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými rozhodol o zrušení rozhodnutia všeobecných súdov a vrátení veci na ďalšie konanie podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlačová informácia č. 25/2011).
 
31.03.2011

OCHRANA ÚSTAVNOSTI A ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROZHODOVACEJ ČINNOSTI ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY za rok 2010 (tlačová informácia č. 26/2011).

OCHRANA ÚSTAVNOSTI A ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROZHODOVACEJ ČINNOSTI ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY za rok 2010 (tlačová informácia č. 26/2011).
 
29.03.2011

Tlačová konferencia predsedníčky Ústavného súdu SR (tlačová informácia č. 23/2011).

Tlačová konferencia predsedníčky Ústavného súdu SR (tlačová informácia č. 23/2011).
 
24.03.2011

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastní na 86. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie (tlačová informácia č. 22/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastní na 86. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie (tlačová informácia č. 22/2011).
 
23.03.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 23. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 21/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 23. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 21/2011).
 
17.03.2011

Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stretol so študentmi Právnickej fakulty UPJŠ (tlačová informácia č. 20/2011).

Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stretol so študentmi Právnickej fakulty UPJŠ (tlačová informácia č. 20/2011).
 
16.03.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 16. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 17/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 16. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 17/2011).
 
16.03.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – február 2011 (tlačová informácia č. 19/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – február 2011 (tlačová informácia č. 19/2011).