02.06.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 2. júna 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 21/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 2. júna 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 21/2010).
 
02.06.2010

Sudcovia Ústavného súdu SR sa zúčastnili na Olomouckých právnických dňoch (tlačová informácia č. 22/2010).

Sudcovia Ústavného súdu SR sa zúčastnili na Olomouckých právnických dňoch (tlačová informácia č. 22/2010).
 
26.05.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 26. mája 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 20/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 26. mája 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 20/2010).
 
05.05.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a sudcov Sergeja Kohuta a Rudolfa Tkáčika na neverejnom zasadnutí senátu 4. mája 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 18/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a sudcov Sergeja Kohuta a Rudolfa Tkáčika na neverejnom zasadnutí senátu 4. mája 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 18/2010).
 
05.05.2010

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky iniciovala stretnutie štyroch najvyšších ústavných činiteľov v Prezidentskom paláci (tlačová informácia č. 19/2010).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky iniciovala stretnutie štyroch najvyšších ústavných činiteľov v Prezidentskom paláci (tlačová informácia č. 19/2010).
 
30.04.2010

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky zorganizovala ďalšiu odbornú poradu k riešeniu prieťahov v súdnom konaní (tlačová informácia č. 17/2010).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky zorganizovala ďalšiu odbornú poradu k riešeniu prieťahov v súdnom konaní (tlačová informácia č. 17/2010).
 
28.04.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 28. apríla 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 16/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 28. apríla 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 16/2010).
 
22.04.2010

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky prijala čestného predsedu Medzinárodnej asociácie sudcov (tlačová informácia č. 15/2010).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky prijala čestného predsedu Medzinárodnej asociácie sudcov (tlačová informácia č. 15/2010).
 
21.04.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom ústnom pojednávaní pléna 21. apríla 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 14/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom ústnom pojednávaní pléna 21. apríla 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 14/2010).
 
20.04.2010

Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková organizuje ďalší okrúhly stôl k riešeniu prieťahov v súdnom konaní (tlačová informácia č. 13/2010).

Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková organizuje ďalší okrúhly stôl k riešeniu prieťahov v súdnom konaní (tlačová informácia č. 13/2010).