14.01.2010

INDEX POZNATKOV z odbornej porady, konanej dňa 7. decembra 2009 s tematickým obsahom: „Aplikačné problémy ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v súdnom konaní podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pri zohľadnení judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu“ (tlačová informácia č. 01/2010).

INDEX POZNATKOV z odbornej porady, konanej dňa 7. decembra 2009 s tematickým obsahom: „Aplikačné problémy ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v súdnom konaní podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pri zohľadnení judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu“ (tlačová informácia č. 01/2010).
 
15.12.2009

Tlačová informácia č. 52/09

Tlačová informácia č. 52/09
 
10.12.2009

Tlačová informácia č. 50/09

Tlačová informácia č. 50/09
 
09.12.2009

Tlačová informácia č. 49/09

Tlačová informácia č. 49/09
 
07.12.2009

Tlačové komuniké č. 6/09

Tlačové komuniké č. 6/09
 
01.12.2009

Tlačová informácia č. 48/09

Tlačová informácia č. 48/09
 
25.11.2009

Tlačová informácia č. 47/09

 
23.11.2009

Tlačová informácia č. 46/09

Tlačová informácia č. 46/09
 
11.11.2009

Tlačové komuniké č. 5/09

 
06.11.2009

Tlačová informácia č. 45/09

Tlačová informácia č. 45/09