13.03.2008

Senát ÚS SR odložil vykonateľnosť uznesenia Najvyššieho súdu SR

Tlačová informácia č. 16/08
 
12.03.2008

ÚS SR zastavil konanie

Tlačová informácia č. 15/08
 
07.03.2008

Plénum ÚS SR schválilo rozvrh práce na rok 2008

Tlačová informácia č. 14/08
 
06.03.2008

Nález Ústavného súdu SR vo veci III. ÚS 300/07

Tlačová informácia č. 4/08
 
28.02.2008

Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková sa stretla s bulharským veľvyslancom

Tlačové informácie č.13/08
 
27.02.2008

Ústavný súd SR prijal na ďalšie konanie sťažnosť

Tlačová informácia č. 12/08
 
26.02.2008

Podpredseda ÚS SR Milan Ľalík prijal britského veľvyslanca

Tlačové informácie č.11/08
 
15.02.2008

ÚS SR vyhlásil voľby starostu obce Zemiansky Vrbovok za neplatné

Tlačová informácia č. 7/08
 
13.02.2008

ÚS SR prijal na ďalšie konanie návrh

Tlačová informácia č. 6/08
 
11.02.2008

ÚS SR vyhlásil voľby primátora mesta Sobrance za neplatné

Tlačová informácia č. 1/08