28.04.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 28. apríla 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 16/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 28. apríla 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 16/2010).
 
22.04.2010

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky prijala čestného predsedu Medzinárodnej asociácie sudcov (tlačová informácia č. 15/2010).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky prijala čestného predsedu Medzinárodnej asociácie sudcov (tlačová informácia č. 15/2010).
 
21.04.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom ústnom pojednávaní pléna 21. apríla 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 14/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom ústnom pojednávaní pléna 21. apríla 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 14/2010).
 
20.04.2010

Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková organizuje ďalší okrúhly stôl k riešeniu prieťahov v súdnom konaní (tlačová informácia č. 13/2010).

Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková organizuje ďalší okrúhly stôl k riešeniu prieťahov v súdnom konaní (tlačová informácia č. 13/2010).
 
15.04.2010

Delegácia Ústavného súdu Slovenskej republiky ukončila oficiálnu návštevu na Ústavnom súde Srbskej republiky (tlačová informácia č. 12/2010).

Delegácia Ústavného súdu Slovenskej republiky ukončila oficiálnu návštevu na Ústavnom súde Srbskej republiky (tlačová informácia č. 12/2010).
 
31.03.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom ústnom pojednávaní pléna 31. marca 2010 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn PL. ÚS 3/09 (tlačová informácia č. 09/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom ústnom pojednávaní pléna 31. marca 2010 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn PL. ÚS 3/09 (tlačová informácia č. 09/2010).
 
31.03.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 31. marca 2010 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 260/09 (tlačová informácia č. 10/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 31. marca 2010 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 260/09 (tlačová informácia č. 10/2010).
 
17.03.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 17. marca 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 07/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 17. marca 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 07/2010).
 
17.03.2010

Štatistické prehľady v oblasti zbytočných prieťahov a priznaných finančných zadosťučinení v rokoch 2002 - 2009 (tlačová informácia č. 08/2010).

Štatistické prehľady v oblasti zbytočných prieťahov a priznaných finančných zadosťučinení v rokoch 2002 - 2009 (tlačová informácia č. 08/2010).
 
10.03.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 10. marca 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 06/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 10. marca 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 06/2010).