Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastňuje Konferencie predsedov ústavných súdov členských štátov Európskej únie
10.11.2023

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastňuje Konferencie predsedov ústavných súdov členských štátov Európskej únie

(tlačová správa č. 76/2023)
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 8. novembra 2023 rozhodol
08.11.2023

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 8. novembra 2023 rozhodol

(tlačová správa č. 75/2023)
Účelnosť a hospodárnosť trov konania
07.11.2023

Účelnosť a hospodárnosť trov konania

(tlačová správa č. 74/2023)
Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stretli so sudcami Ústavného súdu Českej republiky
25.10.2023

Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stretli so sudcami Ústavného súdu Českej republiky

(tlačová správa č. 73/2023)
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 24. októbra 2023 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 10/2022
24.10.2023

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 24. októbra 2023 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 10/2022

(tlačová správa č. 72/2023)
Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci september 2023 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 131 700 €
24.10.2023

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci september 2023 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 131 700 €

(tlačová správa č. 71/2023)
Rozhodnutie ústavného súdu o vzťahu trestnoprávnych predpisov a zákona o pobyte cudzincov
19.10.2023

Rozhodnutie ústavného súdu o vzťahu trestnoprávnych predpisov a zákona o pobyte cudzincov

(tlačová správa č. 70/2023)
Rozhodnutie ústavného súdu k náhrade škody za chorobu z povolania vojaka
12.10.2023

Rozhodnutie ústavného súdu k náhrade škody za chorobu z povolania vojaka

(tlačová správa č. 69/2023)
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 11. októbra 2023 rozhodol
11.10.2023

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 11. októbra 2023 rozhodol

(tlačová správa č. 68/2023)
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky Jana Baricová sa zúčastňuje na 136. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie
06.10.2023

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky Jana Baricová sa zúčastňuje na 136. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie

(tlačová správa č. 67/2023)