Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
20.04.2016

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 25/2016)
Ústavný súd Slovenskej republiky meritórne rozhodol v roku 2015 o 20 návrhoch na posúdenie súladu s Ústavou Slovenskej republiky
19.04.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky meritórne rozhodol v roku 2015 o 20 návrhoch na posúdenie súladu s Ústavou Slovenskej republiky

(tlačová informácia č. 24/2016)
Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci marec 2016 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 126 600 €
18.04.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci marec 2016 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 126 600 €

(tlačová informácia č. 23/2016)
Ústavný súd Slovenskej republiky v roku 2015 vyslovil porušenie práva maloletých detí v 4 nálezoch
14.04.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky v roku 2015 vyslovil porušenie práva maloletých detí v 4 nálezoch

(tlačová informácia č. 22/2016)
Ústavný súd Slovenskej republiky v roku 2015 vyslovil porušenie práva na osobnú slobodu v 13 nálezoch
08.04.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky v roku 2015 vyslovil porušenie práva na osobnú slobodu v 13 nálezoch

(tlačová informácia č. 20/2016)
Plénum Ústavného súdu SR neschválilo návrh Dodatku č. 1 k Rozvrhu práce Ústavného súdu SR na tento rok o spôsobe prerozdelenia spisov po sudcovi, ktorému sa skončilo funkčné obdobie
07.04.2016

Plénum Ústavného súdu SR neschválilo návrh Dodatku č. 1 k Rozvrhu práce Ústavného súdu SR na tento rok o spôsobe prerozdelenia spisov po sudcovi, ktorému sa skončilo funkčné obdobie

(tlačová informácia č. 18/2016)
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky
06.04.2016

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

(tlačová informácia č. 17/2016)
Ústavný súd SR priznal v roku 2015 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie za prieťahy v celkovej výške 666 603,07 €
31.03.2016

Ústavný súd SR priznal v roku 2015 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie za prieťahy v celkovej výške 666 603,07 €

(tlačová informácia č. 16/2016)
Ústavný súd Slovenskej republiky v roku 2015 vybavil 15 266 podaní
23.03.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky v roku 2015 vybavil 15 266 podaní

(tlačová informácia č. 15/2016)
Benátska komisia prijala „Stanovisko k novele zákona o Ústavnom tribunáli Poľskej republiky z 25. júna 2015“ a „Deklaráciu Benátskej komisie o neprimeraných zásahoch do činnosti ústavných súdov v jej členských krajinách“
18.03.2016

Benátska komisia prijala „Stanovisko k novele zákona o Ústavnom tribunáli Poľskej republiky z 25. júna 2015“ a „Deklaráciu Benátskej komisie o neprimeraných zásahoch do činnosti ústavných súdov v jej členských krajinách“

(tlačová informácia č. 14/2016)