Ústavný súd SR dnes rozhodol o zložení senátu, ktorý sa bude zaoberať sťažnosťou Jozefa Čentéša
24.01.2013

Ústavný súd SR dnes rozhodol o zložení senátu, ktorý sa bude zaoberať sťažnosťou Jozefa Čentéša

Ústavný súd SR v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a sudcov Juraja Horvátha a Sergeja Kohuta rozhodol o vylúčení sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 11/2013 (tlačová informácia č. 9/2013).
Sudcovia Ústavného súdu SR sa vyjadrili k námietke predpojatosti J. Čentéša
24.01.2013

Sudcovia Ústavného súdu SR sa vyjadrili k námietke predpojatosti J. Čentéša

Až po rozhodnutí II. senátu o podanej námietke predpojatosti bude známe, v akom zložení bude senát, ktorý sa bude zaoberať sťažovateľovým návrhom na dočasné opatrenie a následne meritom sťažnosti (vecou samou) doc. JUDr. Jozefa, Ćentéša, PhD. (tlačová informácia č. 7/2013)
 
24.01.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na slávnostnom zasadnutí ESĽP

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková odcestovala do Štrasburgu, kde sa na pozvanie predsedu Európskeho súdu pre ľudské práva Deana Spielmanna zúčastní v piatok 25. januára 2013 na slávnostnom zasadnutí ESĽP a na odbornom seminári na tému „Aplikovanie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv v čase ekonomickej krízy“ (tlačová informácia č. 8/2013).
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
23.01.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 23. januára 2013 rozhodol (tlačová informácia č. 6/2013):
 
17.01.2013

Stanovisko predsedníčky Ústavného súdu SR k rozhodnutiu o pozbavovaní spôsobilosti na právne úkony osôb s duševným postihnutím

Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že zbavenie človeka spôsobilosti na právne úkony (jeho právna smrť) je prostriedkom ultima ratio, t. j. možno k nemu pristúpiť až vtedy, ak sa všetky – menej represívne prostriedky nedajú použiť, resp. sa stanú neúčinnými (tlačová informácia č.5/2013)
 
15.01.2013

Ústavný súd SR v decembri 2012 rozhodol o zrušení 3 rozhodnutí všeobecných súdov a jedného rozhodnutia Súdnej rady SR

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – december 2012 (tlačová informácia č. 4/2013)
Ústavný súd SR priznal sťažovateľom v decembri 2012 primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 60 750 €
15.01.2013

Ústavný súd SR priznal sťažovateľom v decembri 2012 primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 60 750 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2012 (tlačová informácia č. 3/2013)
 
09.01.2013

O najnovšej sťažnosti Jozefa Čentéša bude rozhodovať I. senát

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna 9. januára 2013 rozhodoval o pridelení sťažností fyzických a právnických osôb a návrhov, ktoré mu boli doručené v poslednom období. Okrem pridelení iných sťažností sudcom spravodajcom rozhodol aj o pridelení sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., ktorá bola na Ústavnom súde SR zaregistrovaná 3. januára 2013(tlačová informácia č. 1/2013).
O sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. bude rozhodovať senát v novom zložení
19.12.2012

O sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. bude rozhodovať senát v novom zložení

O sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., ktorou namietal porušenie práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám a ďalších práv postupom prezidenta Slovenskej republiky súvisiacim s jeho vymenovaním do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky bude rozhodovať senát v novom zložení (tlačová informácia č. 77/2012).
Ústavný súd SR rozhodol v novembri o zrušení 7 rozhodnutí všeobecných súdov
13.12.2012

Ústavný súd SR rozhodol v novembri o zrušení 7 rozhodnutí všeobecných súdov

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – november 2012 (tlačová informácia č. 73/2012)