Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci december 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 64 100 €
15.01.2014

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci december 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 64 100 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2013 (tlačová informácia č. 2/2014)
Ústavný súd SR v mesiaci november 2013 rozhodol nálezom o zrušení 2 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie
16.12.2013

Ústavný súd SR v mesiaci november 2013 rozhodol nálezom o zrušení 2 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – november 2013 (tlačová informácia č. 103/2013)
Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci november 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 14 300 €
16.12.2013

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci november 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 14 300 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - november 2013 (tlačová informácia č. 104/2013)
 
11.12.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 11. decembra 2013 rozhodol nálezom o nesúlade časti zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov s Ústavou SR (tlačová informácia č. 102/2013)
 
21.11.2013

Ústavný súd SR konštatoval za minulý rok extrémne, opakované zbytočné prieťahy okresných súdov a orgánov činných v trestnom konaní v 19 nálezoch

Ústavný súd SR vypracoval prehľad extrémnych, opakovaných zbytočných prieťahov okresných súdov a orgánov činných v trestnom konaní za obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 (tlačová informácia č. 99/2013)
Predsedníčka Ústavného súdu SR prijala veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku
20.11.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR prijala veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková prijala 19. novembra na pôde Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Didiera Lopinota (tlačová informácia č. 97/2013).
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
20.11.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna rozhodol o návrhu Okresného súdu Bratislava I na začatie konania na vyslovenie nesúladu niektorých ustanovení antidiskriminačného zákona s Dohovorom o diskriminácii (tlačová informácia č.98/2013).
 
12.11.2013

Ústavný súd SR v mesiaci október 2013 rozhodol nálezom o porušení základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky v 6 prípadoch.

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – október 2013 (tlačová informácia č. 94/2013)
Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci október 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 50 500 €
12.11.2013

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci október 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 50 500 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - október 2013 (tlačová informácia č. 95/2013)
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
06.11.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 6. novembra 2013 prijal na ďalšie konanie návrh Krajského súdu v Nitre na vyslovenie nesúladu niektorých ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s Ústavou SR (tlačová informácia č. 93/2013).