Verejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
30.10.2013

Verejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej dnes na verejnom zasadnutí pléna zamietol tri návrhy bývalej ministerky spravodlivosti na začatie disciplinárneho konania proti Š. Harabinovi (tlačová informácia č. 92/2013).
 
29.10.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Plénum Ústavného súdu SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej dnes zamietlo návrh JUDr. Štefana Harabina, predsedu Najvyššieho súdu SR, na obnovu konania vo veci disciplinárneho konania vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. PL. ÚS 92/2011 (tlačová informácia č. 90/2013).
Kancelária Ústavného súdu SR podpísala zmluvy na dodávku integrovaného informačného systému pre Ústavný súd SR so spoločnosťou Datalan
28.10.2013

Kancelária Ústavného súdu SR podpísala zmluvy na dodávku integrovaného informačného systému pre Ústavný súd SR so spoločnosťou Datalan

Kancelária Ústavného súdu SR podpísala dve zmluvy na dodávku integrovaného informačného systému Ústavného súdu SR a zabezpečenie digitalizácie objektov Kancelárie Ústavného súdu SR a jednu zmluvu na zabezpečenie udržateľnosti projektov na základe vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní so spoločnosťou Datalan, a.s. (tlačová informácia č. 89/2013).
Podpredseda Ústavného súdu SR sa zúčastní na oslavách 50. výročia vzniku Ústavného súdu Srbska
16.10.2013

Podpredseda Ústavného súdu SR sa zúčastní na oslavách 50. výročia vzniku Ústavného súdu Srbska

Podpredseda Ústavného súdu SR Milan Ľalík sa v dňoch 16. – 18. októbra 2013 v Belehrade zúčastní na oslavách 50. výročia založenia Ústavného súdu Srbskej republiky. Súčasťou osláv je medzinárodná konferencia na tému „Postavenie a perspektívy ústavného súdnictva“ (tlačová informácia č. 86/2013).
Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na 96. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie
10.10.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na 96. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková sa v dňoch 11. – 12. októbra 2013 zúčastní na 96. plenárnom zasadnutí Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva v Benátkach (tlačová informácia č. 84/2013).
 
08.10.2013

Ústavný súd SR v mesiaci september 2013 rozhodol nálezom o zrušení 5 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – september 2013 (tlačová informácia č. 81/2013):
Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci september 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 107 000 €
08.10.2013

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci september 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 107 000 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - september 2013 (tlačová informácia č. 82/2013):
Predsedníčka Ústavného súdu SR sa dnes stretla s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko
07.10.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa dnes stretla s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková prijala 7. októbra 2013 na detašovanom pracovisku Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky v Bratislave mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Michaela Georga Schmunka (tlačová informácia č. 80/2013).
Predsedníčka Ústavného súdu SR sa dnes stretla s členmi ústavnoprávnych výborov Národnej rady SR a Senátu Parlamentu Českej republiky
04.10.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa dnes stretla s členmi ústavnoprávnych výborov Národnej rady SR a Senátu Parlamentu Českej republiky

Poslanci zákonodarných orgánov Slovenskej republiky a Českej republiky sa zaujímali o narastajúci nápad podaní na Ústavnom súde SR, najčastejšie typy podaní, skúsenosti so zavedením ústavných sťažností fyzických a právnických osôb a o derogačné kompetencie Ústavného súdu SR týkajúce sa ústavných zákonov (tlačová informácia č. 79/2013).
Ústavný súd SR v mesiacoch júl a august 2013 rozhodol nálezom o zrušení 13 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie
02.10.2013

Ústavný súd SR v mesiacoch júl a august 2013 rozhodol nálezom o zrušení 13 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – júl a august 2013 (tlačová informácia č. 78/2013)